Chính sách bảo mật

Nguyên tắc bảo mật

Công ty TNHH Taka An Phát thực hiện những nguyên tắc sau để đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng:

  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cũng như thông tin liên quan đến đơn hàng cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc luật pháp yêu cầu.

  • Hệ thống bảo mật uy tín, quản lý chặt chẽ, phòng tránh những rủi ro rò rỉ thông tin. 

  • Những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền tiếp cận dữ liệu khách hàng phải tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật theo chính sách của công ty. 

  • Những yêu cầu riêng về cá nhân hoá thiết kế được bảo mật tuyệt đối nhằm tránh tình trạng sao chép ý tưởng. 

  • Đơn hàng đã được duyệt giữa khách hàng và TAKA sẽ được bảo mật trong suốt quá trình thi công và giao nhận.   

 

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng